Regency Ship Management S.A
3 kıta ve 81 ülkeye en kaliteli ve en güvenli deniz taşımacılığı!

Emniyet ve Çevre Performansı Politikası

Şirket gemi yönetmenin çalışanlar, üçüncü şahıslar ve çevre için riskler taşıdığının bilincindedir.

Şirket bu riskleri minimize etmek için:

  • Ticari meseleleri, bütün karar alıcıların, emniyetli gemi operasyonu hesaplanarak idare etmesi
  • İşletilen gemilerin, Millî ve Uluslar arası denizcilik kurallarına uygun  emniyet  ve  çevre  koruma kriterlerini dikkate alarak idare edildiğinden emin olmak
  • SMS de belirtildiği gibi Emniyet ve çevre korunmasını Etkili bir şekilde gözetip uygulamaya yeterli ve uygun personeli görevlendirmek.
  • Operasyon prosedürlerinin etkili çalışmasını sağlayabilmek için personele uygun eğitimi vermek
  • Gemide emniyet, çevre performansı ve ilgili prosedürlerin geçerliliğinin gözlenmesi.
  • Gemideki kazaların/olayların incelenmesi ve yeniden oluşmalarını önlemek için tavsiyeler alınması ile kaza ve kirliliği önleme tedbirlerinin kullanılması
  • Acil durumlar karşısında kullanılmak üzere Beklenmedik olay planlarının hazırlanması hususlarını gözetir.
  • Emniyetli gemi operasyonu ve çalışma alanı oluşturulması.
  • Gemi, personel ve çevreye ilişkin tüm riskleri değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.
  • Personelin emniyet kültürünün sürekli geliştirilmesi (acil durumlar dahil)

Şirket, çevreye büyük etkisi olacak faaliyetlerine global bir perspektifte odaklanacaktır. Böyle faaliyetler ve bakış açıları, SMS’in ve şirketin performansının devamlı geliştirilmesi amacıyla gözden geçirilecek ve eğer zorunlu ise sık sık değiştirilecektir.